Vi digitaliserer vandets kredsløb

Vi understøtter forsyninger og industrien i at levere rent vand til samfundet på en bæredygtig måde. Vi stiller vores 20 års erfaring med hydraulik, modeller og softwareløsninger til rådighed i små og store projekter.

Vi tilbyder


Hydraulik & 
Modeller

Dataanalyse &
 Prognoser

Datavalidering & Visualisering

Cloud & 
Operationalisering

Vi hjælper jer med at få større udbytte af jeres investeringer i digitalisering. I kan trække på vores erfaring og kompetencer indenfor udvikling af forretningskritiske datadrevne løsninger.

Vores kernekompetencer:

Vores første opgave er at lytte og forstå jeres behov. Derefter sætter vi os ind i de tilgængelige data og inddrager jeres viden. Målet er at finde de enkle løsninger - vores erfaring er at de ofte er bedst både til simple og komplekse problemer.  

Vi kan udvikle, opstille og stå for afvikling af modeller. Efter behov bruger vi alt fra fysiske formler over machine learning til komplekse numeriske modelsystemer. 

I vores samarbejde med forsyninger bruger vi dagligt vores erfaring med data fra naturen. En erfaring der kommer fra 20 års interesse i og specialisering indenfor hydraulik, miljø, energi og meteorologi.  

Vi har erfaring med udvikling og drift af forretningskritiske og operationelle modeller og systemer. Vi er vant til at tage ansvar for, at serverne kører, valide data bliver importeret og at I altid har let adgang til data og resultater.  

Alt efter ønske kan vi arbejde på jeres systemer og platforme eller på vores cloudplatform.  

Udvalgte opgaver

Mikeurban modellering

Operationel modellering

Operationalisering af et MikeUrban model-setup med daglige afviklinger, udtræk af resultater, sammenligninger med målinger samt præsentation på web portal.

Indsivning

Hydraulik og fysisk modellering

Kvantificering af uvedkommende vand med udgangspunkt i historiske SRO-data og videns bidrag fra forsyningen. Vi udviklede en numerisk model som dagligt giver forsyningen overblik over indsivning i afløbssystemet. 

 
Dataanalyser

Statistik, validering og overblik

Vi har udført talrige opgaver med små og store datamængder fra bl.a SRO-, meterologiske- og forbrugsdata. I arbejdet med eksempelvis hydrauliske data har vi hjulpet forsyninger kvantificere hændelser og finde årsager i fysiske data.  

Web portaler

Visualisering af data

For en række kunder har vi udviklet intuitive præsentationer af måle- og modeldata, statistiske værktøjer samt beslutningsstøttesystemer.

Hvem er DigitalPlanet

Erik Østergaard Madsen

Stifter og Direktør
Civ.ing. og ph.d. i strømningsmekanik fra DTU

Mira Backes

Software og Datascience
Civ. ing. i matematiske metoder til jordobservation fra DTU Space

Kontakt os

Vi tager gerne en uforpligtende snak om muligheder - selv hvis I bare har brug for et godt råd

Elektrovej 331
DK-2800 Kgs. Lyngby

Erik:  em[snabel-a]digitalplanet.dk

Mira: mb[snabel-a]digitalplanet.dk

Telefon